Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Zıt Anlam Nedir

Sponsorlu Bağlantılarx
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Anlamca birbirinin karşıtı olan kelimelerdir.

Örnek:
Siyah-beyaz, uzun-kısa, aşağı-yukarı, ileri-geri, var-yok, gelmek-gitmek,

Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur. Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.
Mesela “sevinmek” karşıtı sevinmemek değil “üzülmek”tir.

Kelimeler arasındaki karşıtlık cümledeki kullanıma göre değişir.
Örneğin; “doğru” kelimesinin zıt anlamlısı bir cümlede “eğri” olurken, diğerinde “yanlış” olabilir.

İki kelimenin (kökeni ne olursa olsun) anlamdaş, yakın anlamlı veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekir. Meselâ, siyah ile beyaz, ancak ikisi de gerçek (temel) anlamda oldukları zaman zıt anlamlı olurlar. Hafif olmayan anlamındaki “ağır” kelimesinin ağır olmayan anlamındaki “hafif”le zıt anlamlı olabilmesi için ikisinin de gerçek (temel) anlamda kullanılması gerekir.

Zıt Anlamlı Kelime Örnekleri

Yazın başı pişenin kışın aşı pişer.
Akıllı düşman akılsız dosttan hayırlıdır.
Tok, acın halinden anlamaz.
İyi evlat babayı vezir, kötü evlat rezil eder.
Akıllı düşününceye kadar, deli oğlunu everir.
Kurunun yanında yaş da yandı.
Koridorun dar olmasına karşın, odalar gayet geniş.
Sağlam yumurtaları paketlere diz, çürük yumurtaları ise çöpe at.
Yıllardır kâr eden şirket, sen gidince zarar etmeye başladı.
Arabamın hem içini hem dışını güzelce yıkadım.
Kimi gün güldük, kimi gün ağladık; koca bir ömrü tükettik.
Basketçiler uzun, halterciler kısa boylu olur.
Paraya az, morale çok ihtiyacımız var.
Bu sınavda dört yanlış, bir doğruyu götürüyor.
Bedenim yaşlandı, fakat ruhum hâlâ genç.

NOT:
Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.
* Tanzimat romanında iyiler hep iyi kötülerse hep kötüdür. ( zıt)
* Bugünlerde herkes iyi ben ise hiç iyi değilim. ( olumsuz)

Cevaben: Zıt Anlamlı Kelimeler

SÖZCÜK ZIT ANLAMI
acemi usta
aktif pasif
azami asgari
artı eksi
açık kapalı
alçak yüksek
alt üst
ağır hafif
acı tatlı

SÖZCÜK ZIT ANLAMI SÖZCÜK ZIT ANLAMI
acemi usta galip mağlup
aktif pasif genç yaşlı
azami asgari güzel çirkin
artı eksi gerçek sahte
açık kapalı hatırlamak unutmak
alçak yüksek hırçın uysal
alt üst hızlı yavaş
ağır hafif ıssız kalabalık
acı tatlı iniş çıkış
arka ön ilk son
azalmak çoğalmak indirim zam
afacan uslu iyi kötü
alçak gönüllü kibirli dış
alıcı satıcı ince kalın
anormal normal katı yumuşak
ak kara kaybetmek bulmak
ast üst keder neşe
atılgan çekingen kalabalık tenha
aşağı yukarı kuru yaş
aynı farklı kış yaz
aydınlık karanlık kıt bol
bekâr evli kirli temiz
bolluk kıtlık medeni ilkel
borç alacak ödül ceza
bulanık duru nazik kaba
başlamak bitirmek negatif pozitif
büyük küçük minimum maksimum
batı doğu neşeli üzgün
barış savaş övmek yermek
bağımsızlık tutsaklık pahalı ucuz
çekmek itmek ret kabul
çarpma bölme saldırı savunma
cömert cimri seyrek sık
çalışkan tembel soyut somut
cevap soru sığ derin
cesaret korkaklık suçlu masum
cılız gürbüz sabah akşam
çabuk yavaş erken geç
dert derman tekil çoğul
darılmak barışmak tertipli dağınık
dik eğik tavan taban
donuk parlak uyumak uyanmak
duru bulanık uslu yaramaz
düş gerçek uzak yakın
düşman dost unutmak hatırlamak
dahil hariç perakende toptan
dikit sarkıt gece gündüz
eski yeni doğru yanlış
el(yabancı) tanıdık üretim tüketim
eksik fazla yüksek alçak
esaret özgürlük taze bayat
erkek kadın ihtiyar genç
fakir zengin açık kapalı
geçmiş gelecek geniş dar
geri ileri


Zıt Anlam Resimleri

 • 5
  Zıt Anlamlı Kelimeler 3 yıl önce

  Zıt Anlamlı Kelimeler

Zıt Anlam Sunumları

 • 2
  Önizleme: 1 hafta önce

  Zıt Anlamlı Kelimeler Slayt Sunum PPTX

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  ZIT ANLAMLI KELİMELER

  2. Sayfa
  Büyük küçük hepimiz.

  3. Sayfa
  Az çok biliriz.

  4. Sayfa
  Yaşlı genç demeyiz.

  5. Sayfa
  Zengin fakir ayırmadan.

  6. Sayfa
  Güzel çirkin kayırmadan.

  7. Sayfa
  Siyah beyaz şaşırmadan.

  8. Sayfa
  Tembel çalışkan seçmeden.

  9. Sayfa
  Aç tok bilmeden.

  10. Sayfa
  Üzgün mutlu demeden.

  11. Sayfa
  Şişman zayıf bakmadan.

  12. Sayfa
  Uzun kısa söylemeden.

  13. Sayfa
  İnsanları severiz..

  14. Sayfa
  Hangisinin zıt anlamlısı doğrudur?iyi - kötü ince - uzun

  15. Sayfa
  yararlı - zararlı cesur - saygılıküçük - ufak

  16. Sayfa
  acı - tatlı terbiyeli -tutumlukolay - hafif

  17. Sayfa
  ileri - geriküçük - hafiffazla - uzun

  18. Sayfa
  taze - bayat soğuk - buzsıcak - ılık

  19. Sayfa
  BİLDİNNNN

  20. Sayfa
  OLMADI!TEKRAR DENE.

  21. Sayfa
  ÖZEL İZMİR SEV İLKÖĞRETİM OKULU Aysan Soma

 • 1
  Önizleme: 1 hafta önce

  Zıt Anlamlı Kelimeler sunum slayt powerpoint

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  DERS:DİL BİLGİSİKONU:KARŞIT(ZIT) ANLAMLI KELİMELERHAZIRLAYAN:CUMA ARAYICI3-A SINIF ÖĞRETMENİstyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_y

  2. Sayfa
  KARŞIT ANLAM:Anlam bakımından birbirinin tam tersini (zıttını) ifade eden sözcüklere (kelimelere)zıt( karşıt) anlamlı kelimeler denir. style.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_y

  3. Sayfa
  UYARI:Her sözcüğün karşıt anlamlısı yoktur.Bir sözcüğün karşıt anlamlısı ile olumsuzunu bir birine karıştırmayalım. style.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_y

  4. Sayfa
  - Me ve –siz ekleri sözcüğü olumsuz yapar. Olumsuz sözcükte zıt anlamlı değildir. Unutmayınız!!!! style.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_y

  5. Sayfa
  ÖRNEKLER: {5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}SÖZCÜKKARŞITIOLUMSUZUTATLIACITATSIZGELDİGİTTİGELMEDİAÇTIKAPADIAÇMADIYARARLIZARARLIYARARSIZstyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_y

  6. Sayfa
  ÖRNEKLER: GÜNDÜZGECEstyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_y

  7. Sayfa
  GÜNDÜGÜZELÇİRKİNstyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_y

  8. Sayfa
  GÜNDÜZKIŞYAZstyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_y

  9. Sayfa
  GÜNDÜZESKİYENİstyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_y

  10. Sayfa
  TEKİLÇOĞULstyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_y

  11. Sayfa
  UZUNKISAstyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_y

  12. Sayfa
  YABANİEVCİLstyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_y

  13. Sayfa
  GÜNDÜZYAŞLIGENÇstyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_y

  14. Sayfa
  GENİŞDARstyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_y

  15. Sayfa
  SİYAHBEYAZstyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_y

  16. Sayfa
  ACITATLIstyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_y

  17. Sayfa
  Zor da kolay da olsa bu problemleri çözeceğim.style.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_y

  18. Sayfa
  YUKARIAŞAĞIstyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_y

  19. Sayfa
  YAVAŞHIZLIstyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_y

  20. Sayfa
  BOŞDOLUstyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_w

  21. Sayfa
  UCUZPAHALIUcuz sandığım kalem çok pahalıymış.style.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_w

  22. Sayfa
  TAZEBAYATstyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_y

  23. Sayfa
  FAKİRZENGİNstyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_y

  24. Sayfa
  BÜYÜKKÜÇÜKstyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_y

  25. Sayfa
  AZÇOKstyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_y

  26. Sayfa
  TEMBELÇALIŞKANstyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_y

  27. Sayfa
  ÜZGÜNMUTLUstyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_y

  28. Sayfa
  ŞİŞMANZAYIFstyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_y

  29. Sayfa
  CUMA ARAYICIM.K.ATATÜRK ORTAOKULU3-A SINIF ÖĞRETMENİMALATYA-MERKEZstyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_y

Zıt Anlam Videoları

 • 3
  1 hafta önce

  Zıt Anlamlı Kelimeler

 • 2
  1 hafta önce

  Zıt Anlamlı Kelimeler |3.Sınıf Türkçe

 • 1
  1 hafta önce

  Zıt Anlamlı Kelimeler Turnuvası

Zıt Anlam Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Zıt Anlam Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Zıt Anlamlı Kelimeler
Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)

Bir şey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin